ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Питання нової та новітньої історії

Виходив упродовж 1965–97, загалом вийшло 43 випуски. Обсяг 11 арк. Ред. колегія: доктор історичних наук, проф. Б.М.Гончар, доктор історичних наук чл.-кор. НАН України В.Б.Євтух, к.і.н., доц. Ю.М.Барабанов (відп. секретар), доктор історичних наук, проф. Є.Є.Камінський, доктор історичних наук, проф. В.П.Кириченко, доктор історичних наук, проф. О.П.Крижанівський, доктор історичних наук, проф. Ю.Макар, доктор історичних наук Є.Пугач, доктор історичних наук І.А.Хижняк, доктор історичних наук, проф. В.І.Яровий. Матеріали, вміщені у зб., висвітлювали проблеми політ. та соц.-екон. розвитку країн Зх. Європи, Азії, Африки, Лат. Америки, а також США та Канади у ХVI–XX ст. Значна кількість статей присвячена проблемам міжн. відносин та співробітництва, євроінтеграції; подавалися іст. портрети визначних світових лідерів. Окрема увага приділялась питанням культ. розвитку цих держав. На сторінках зб. висвітлювалися і окремі періоди історії України в контексті світ та європ. історії. О.Г.Таран

Засновники:  МОН та Київ. ун-т
Рік заснування:  1965

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи