ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Соціальна історія

Науковий збірник видає каф. історії для гуманітарних факультетів історичного ф-ту Київ. ун-ту, заснований 2007 (Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ №13812, видано Міністерством юстиції України 03.04.2008). Гол. ред. доктор історичних наук, проф. Г.Д.Казьмирчук; чл. ред. колегії доктор історичних наук, проф. І.В.Верба; доктор історичних наук, проф. Б.М.Гончар; доктор історичних наук, проф. І.С.Гребцова; доктор історичних наук, проф. В.І.Гусєв; д-р. іст. наук (відпов. секретар) М.Г.Казьмирчук; доктор історичних наук, проф. В.П.Капелюшний; доктор історичних наук, проф. О.І.Киянська; доктор історичних наук, проф., член-кор. НАН України В.Ф.Колесник; доктор історичних наук, проф. А.П.Коцур; кандидат історичних наук., доц. (перший заст. гол. ред.) О.Р.Купчик; доктор історичних наук, проф. В.М.Мордвінцев; д-р. іст. наук, проф. (заст. гол. ред.) Т.В.Орлова; доктор історичних наук, проф., акад. НАПН України А.Г.Слюсаренко; доктор історичних наук, проф. П.М.Тригуб; доктор історичних наук, проф. Б.І.Хорошун; доктор історичних наук., проф. М.Г.Щербак. На сторінках зб. розглядаються актуал. питання вітчизняної історії, історіографії, соц. історії. Г.Д. Казьмирчук

Засновники:  Кафедра історії для гуманітарних факультетів історичного ф-ту Київ. ун-ту
Рік заснування:  2007

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи