ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Университетские известия

Щомісячний наук. часопис ун-ту св. Володимира. Виходив упродовж вересня 1861 – 1919. Обсяг 30-40 друк. арк. Ініціатива створення належить ректору М.Х.Бунге. Під його головуванням працював комітет з організаційної роботи у складі В.Я.Шульгина, С.М.Ходецького, В.А.Незабитовського, С.П.Алфер’єва та синдика В.Р.Коломійцева. До складу першої ред. колегії увійшли по одному з представників усіх чотирьох ф-тів: М.Д.Іванішев, К.Ф.Кесслер, В.Я.Шульгин та О.П.Вальтер, ректор М.Х.Бунге, синдик В.Р.Коломійцев та заст. кожного з ф-тських представників: В.А.Незабитовський, О.П.Матвєєв, С.М.Ходецький, С.С.Гогоцький. На засіданні Ради ун-ту від 18.01.1863 ред. повноваження були покладені на В.А.Незабитовського, який їх виконував до 10.08.1863. З 31.08.1863 по вересень 1873 гол. ред. був С.М.Ходецький, за часів редакторства якого були випрацьовані осн. головні положення, структура та вимоги часопису. Упродовж 1873–1919 УИ редагував В.С.Іконников. Жур. друкував протоколи засідань Ради ун-ту, її постанови та розпорядження, критико-бібліогр. огляди, підручники та курси лекцій викл. складу ун-ту, наук. хроніку, інформацію про діяльність ботсаду, аптеки, друкарні та ін. підрозділів ун-ту, звіти проф. про заруб. відрядження, доповіді, виголошувані на щорічних урочистих актах, кращі наук. роботи студ., а також зібрані студ. матеріали під час їхніх археол., етногр., фольклор., діалектичних експедицій. Авторами УИ були переважно викл. та студ. Ун-ту св. Володимира. Л-ра: Университетские известия / Исторко-статистическе записки об ученых и учебно-вспомогательных учреждениях имп. Университета св. Владимира (1834-1884). Под. ред. В.С.Иконникова. К., 1884; Систематический указатель к «Университетским Известиям» за 1863-1912 гг. К., 1912; Щербатюк В.М. Университетские известия (1861-1919) та їх роль у розгортанні наукових досліджень у галузі історії в Київському університеті. Автореф. дис. … кандидат історичних наук. К., 1998. О.Г.Таран

Засновники:  Ун-т св. Володимира
Рік заснування:  1861

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи