ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Часопис української історії

Фахове наук. видання зі спеціальностей «Історичні науки», зареєстроване ВАК України (протокол №1–05/3 від 09.03.2006). Журнал видається каф. української історії та етнополітики Київ. ун-ту. Ред. колегія: гол. ред. доктор історичних наук, проф. А.П.Коцур, д-р. іст. наук, доц. Л.П.Могильний, заст. гол. ред. кандидат історичних наук, доц. Л.В.Іваницька, доктор історичних наук, проф. І.В.Верба, доктор історичних наук, проф. В.П.Капелюшний, доктор історичних наук, проф., чл.-кор. НАН України В.Ф.Колесник, доктор історичних наук, проф. В.М.Мордвінцев, доктор історичних наук, проф. Д.Ф.Розовик, доктор історичних наук, проф. В.В.Ставнюк, доктор історичних наук, проф. С.П.Стельмах, доктор історичних наук, проф. М.Г.Щербак, відп. секретар кандидат історичних наук, доц. Г.Г.Коцур. Видається з 2004. Станом на січень 2013 вийшло 25 вип. На основі арх. документів та опублікованих матеріалів висвітлюються окремі аспекти вітчизн. та світ. історії від найдавніших часів до наших днів. Зокрема, аналізуються питання суп.-політ., соц.-екон. та культурного розвитку, окремі історіогр., джерелознавчі проблеми, іст. портрети, подаються рецензії на наук. праці. А.П. Коцур

Засновники:  Каф. української історії та етнополітики
Рік заснування:  2005

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи