ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Vita Antiqua

Зб. наук. статей. Засн. 1999 співроб. каф. археології та музеєзнавства історичного ф-ту Київ. ун-ту та чл. Товариства археології та антропології (Свідоцтво про держ. реєстрацію КІ №350, видане 8 лютого 1999 Міністерством інформації України). Гол. ред. доктор історичних наук, проф. М.І. Гладких, чл. ред. колегії доктор історичних наук, проф. Б.М. Гончар, доктор історичних наук, проф. Л.Л. Залізняк, доктор історичних наук, проф. В.М. Мордвінцев, доктор історичних наук, проф. Р.В. Терпиловський, доктор історичних наук, проф. В.І. Яровий та ін. Станом на січень 2013 вийшло 8 чисел зб., а також 11 монографій і темат. збірок у серії «Бібліотека Vita Antiqua». На сторінках видання осн. місце належить введенню до наук. обігу матеріалів археол. пам’яток від доби палеоліту до середньовіччя, а також розгляду широкого кола проблем від історіографії археології до музеєзнавства. Л.Г.Самойленко

Засновники:  Каф. археології та музеєзнавства
Рік заснування:  1999

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи