ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія

Видається ВПЦ «Київський університет» Київ. ун-ту. Обсяг видання – 10 др. арк. Періодичність видання – 4 випуски на рік. Заг. кількість випусків – 47. Входить до переліку наук. фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наук. ступенів доктора та кандидат геол. та фіз.-мат. наук (постанова президії ВАК України № 1-05 від 9.06. 1999 р. та N 2-05/1 від 19.01.2006). До складу ред. колегії станом на 2010, що налічує 24 особи, входять провід. фахівці у галузі наук про Землю та фіз.-мат. наук. Гол. ред. – професор., доктор геол. наук – С.А. Вижва, відп. секретар – доцент., кандидат геол. наук – О.М. Іванік, члени ред. колегії – І.В. Віршило, кандидат геол. наук, доцент. (заст. відп. ред.); В.Ф. Грінченко, доктор геол. н., професор.; М.Н. Жуков, доктор геол.н., професор.; В.М. Загнітко, д. геолого-мінералолічних наук, професор.; М.М. Коржнев, доктор геолого-мінералолічних наук, професор.; І.М. Корчагін, доктор фіз.-мат . наук; О.М. Карпенко, доктор геол. наук, професор.; О.Є. Кошляков, кандидат геолого-мінералолічних наук. доцент.; В.М. Курганський, доктор геолого-мінералолічних наук, професор.; О.І. Лукієнко, доктор геолого-мінералолічних наук, професор.; Б.П. Маслов, доктор фіз.-мат. наук, професор.; О.Ю. Митропольський, доктор геолого-мінералолічних наук, професор., чл.-кор. НАН України; В.А. Михайлов, доктор геол. наук, професор.; В.А. Нестеровський, доктор геол. наук, доцент.; В.І. Павлишин, доктор геолого-мінералолічних наук, професор.; Г.Т. Продайвода, доктор фіз.-мат. наук, професор.; М.І. Толстой, доктор геолого-мінералолічних наук, професор.; Ю.К. Тяпкін, доктор фіз.-мат. наук, професор.; В.В. Шевчук, доктор геолого-мінералолічних наук, професор.; С.Є. Шнюков, доктор геол. наук, доцент.; В.М. Шуман, доктор фіз.-мат. наук, професор.; М.А. Якимчук, доктор фіз.-мат. наук, чл.-кор. НАН України. У Віснику Київ. ун-ту. Сер. Геологія публікуються матеріали теорет., експерим. та метод. досліджень в галузі геології, геофізики, інж. геології, гідрогеології, геоекології, геоінформатики. О.М. Іванік

Засновники:  КНУ ім. Т. Шевченка
Рік заснування:  1958

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи