ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія

Наук. видання ун-ту. Засновано 1958. Періодичність: 1 номер на рік. Входить до переліку наук. фахових видань України. Тематика: теоретичні та практичні розробки в галузі геоекології, геоморфології, метеорології, гідрології, суспільної географії, картографії. Редакційна колегія: Олійник Я.Б., д-р екон. наук, проф., чл.-кор. НАПН України; С.Ю. Бортник, д-р геогр. наук, проф.; М.Д. Гродзинський, д-р геогр. наук, проф., чл.-кор. НАН України; Л.М. Даценко, д-р геогр. наук, проф.; С.Ю. Дмитрук, д-р геогр. наук, проф.; П.О. Масляк, д-р геогр. наук, проф.; К.В. Мезенцев, д-р геогр. наук, проф.; А.М. Молочко, канд. геогр. наук. проф.;О.Г. Ободовський, д-р геогр. наук, проф.; В.М. Самойленко, д-р геогр. наук, проф.; С.І. Сніжко, д-р геогр. наук, проф.; В.К. Хільчевський, д-р геогр. наук, проф.; П.Г. Шищенко, д-р геогр. наук, проф., чл.-кор. НАПН України; С.П. Запотоцький, канд. геогр. наук, доц. (відп. секр.) (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); М.В. Багров, д-р геогр. наук, проф., акад.. НАН України (Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського); Г.І. Денисик, д-р геогр. наук, проф. (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського); Л.В. Ільїн, д-р геогр. наук, проф. (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки); В.П. Руденко, д-р геогр. наук, проф. (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича); Р.І. Сосса, д-р геогр. наук, проф. (ДНВП «Картографія»); О.Г. Топчієв, д-р геогр. наук, проф. (Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова); О.І. Шаблій, д-р геогр. наук, проф. (Львівський національний університет імені Івана Франка). Международная редколегія: А. Анохин, д-р геогр. наук, проф. (Санкт-Петербургский государственный университет – г.Санкт-Петербург, Россия; А. Бредикин, д-р геогр. наук, проф.(Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова – г.Москва, Россия); А. Даниленко, д-р геогр. наук, проф. (университет Нью-Йорка, США); Н. Касимов, д-р геогр. наук, проф.(Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова – г.Москва, Россия); О. Мороз, д-р эконом. наук, проф. (США); А. Петин, д-р геогр. наук, проф.(Белгородский государственный университет – г.Белгород, Россия); И. Пирожник, д-р геогр. наук, проф. (Белорусский государственный университет – г.Минск, Белорусь); В. Плюснин, д-р геогр. наук, проф. (Институ географии им. В.Б. Сочавы – г. Иркутск, Россия); И. Стебельский, д-р геогр. наук, проф. (Виндзорский университет, Канада); В. Федотов, д-р геогр. наук, проф. (Воронежский государственный университет – г.Воронеж, Россия); Д. Штогрин, д-р геогр. наук, проф. (Иллинойский университет, США). Я. Б. Олійник

Засновники:  Географічний факультет
Рік заснування:  1958

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи