ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Економічна та соціальна географія. Міжвідомчий науковий збірник

Зб. видає географічний ф-т Київ. ун-ту. Обсяг – 20 друк. арк. Періодичність видання – раз у рік. Вийшовло 65 випуски. Видання ВАК України з 1968. Відп. ред. – д-р геогр. наук, проф. С.І. Іщук. Рубрики видання: теорія, методологія і методи сусп. географії; географія природно-ресурсного потенціалу; географія населення і труд. ресурсів; географія госп. комплексу; регіон. сусп.-геогр. дослідження України і світ. гос-во; сусп.-геогр. характеристика країн світу; на допомогу викладачам вищої та сш. Я.Б. Олійник

Засновники:  професор О.Т. Діброва
Рік заснування:  1966

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи