ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фізична географія та геоморфологія. Міжвідомчий науковий збірник

Заснований 1970 Київ. ун-том та МВССО УРСР. Видавці: Київ. ун-т та МВССО. Обсяг – 15 друк. арк. Виходить двічі на рік. Станом на 2008 видано 54 випуски. Внесено до «Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наук. ступенів д-ра і канд. наук» (1999). Постійні рубрики – «Теорет.-методол. питання ландшафтознавства та геоморфології» та «Регіон. проблеми ландшафтознавства та геоморфології». Автори – провід. науковці України та ін. країн з фіз. географії, ландшафтознавства, геоекології, геоморфології, природокористування, палеогеографії, інж. геоморфології, тематичного картографування, регіон. геогр. проблем, природоохоронної та заповідної справи, геогр. освіти, а також викладачі ВНЗ України, аспіранти. Відп. ред. – П.Г. Шищенко, д-р геогр. наук., чл.-кор. АПН України. Л-ра: Бюлетень ВАК України, 1999. № 4. П.Г. Шищенко

Засновники:  академік П.Г. Шищенко
Рік заснування:  1970

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи