ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Часопис картографії

Збірник наукових праць, заснований у 1996 за ініціативи проф. А.М. Молочка, зав. каф. геодезії та картографії Київ. ун-ту (1995 – 2012). У 1996 – 2010 називався "Картографія та вища школа". Зб. внесений до переліку № 4 фахових видань України, в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наук. ступенів д-ра і канд. наук (Постанова Президії ВАК України від 9.02.2000 №2-02/2), Бюлетень ВАК України, 2000. №2. Вид. п-тв: Держ. служби геодезії, картографії та кадастру України, Топографічної служби ЗС України, Держкомзему, НКА України, Держ. гідрографічної служби України, ЗАТ «Ін-т передових технологій», НВЦ «Київ. ун-т». Обсяг понад 20 авт. стор. Періодичність видання – 2 на рік. Кількість випусків – 15. Наклад 300 примірників. Тематика рубрик видання: Заг. та теорет. питання картографії; ГІС технології в картографії; Картографування природ. та сусп. явищ; Атласне картографування; Історія картографії; Персоналії. Склад авторів – викладачі, аспіранти, студенти та науковці, що працюють у напрямі наук. досліджень 11.00.12 – «географічна картографія» та суміжних. А.М. Молочко

Засновники:  професор А.М. Молочко
Рік заснування:  1996

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи