ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття

Атестований Вищою атестаційною комісією України (Постанова Президента ВАК України № 1–05/7 від 09.06.99). Зареєстрований Мін-вом інформації України. Свідоцтво про держ. реєстрацію КІ № 251 від 31.10.97. Засн. та видавець: КНУТШ, ВПЦ Київ. ун-т, свідоцтво внесено до Держ. реєстру ДК № 1103 від 31.10.02. Вийшло 30 випусків. Об’єм – 10 друк. арк. Відп. ред. В. В. Капустян, кандидат с.-г. наук до 2010 р. З 2011 р. – М. М. Гайдаржи, доктор біологічних наук. Редколегія: А. Л. Бойко, доктор біологічних наук, проф., акад. УААН; Г. Т. Гревцова, доктор біологічних наук, проф.; М. Е. Дзержинський, доктор біологічних наук, проф.; І. Ю. Костіков, доктор біологічних наук, проф.; М. М. Мусієнко, доктор біологічних наук, проф., акад. УААН; В. А. Соломаха, доктор біологічних наук, проф.; М. М. Сухомлин, доктор біологічних наук, проф.; Н. Ю. Таран, доктор біологічних наук., проф., заст. редактора; В. В. Капустян, кандидат с.-г. наук; Р. М. Палагеча, кандидат біологічних наук; А. В. Голубенко, кандидат біологічних наук (відп. секр.). Містить матеріали з інтродукції та збереження рослинного різноманіття у природі та культурі; фізіології та біохімії рослин; захисту рослин від шкідників та хвороб.

Засновники:  Ботанічний сад ім. О.В. Фоміна
Рік заснування:  1999

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи