ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Актуальні питання масової комунікації

Станом на початок 2012 вийшло 12 вип. Свідоцтво про державну реєстрацію видано Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України. Серія КВ № 4296 від 13 червня 2000 р. Постановою ВАК України № 1-05/5 від 21 травня 2008 року наукове видання затверджено як фахове із соціальних комунікацій. Голова редколегії, головний редактор В. В. Різун, доктор філол. наук, професор. Редакційна колегія: Скотникова Т. В., ст. наук. співроб., кандидат тех. наук (заст. голов. ред.); Бойко А. А., доктор філол. наук; Іванов В. Ф., доктор філол. наук; Корнєєв В. М., кандидат філол. наук; Мелещенко О. К., доктор філол. наук; Порфімович О. Л., доктор політ. наук. Відповідальний секретар Н.Н. Вернигора. Тематика: друкуються наук. статті, що базуються на постановці наук. проблем, дослідженні методів, розробці методик та термінології – «У контексті соціальних комунікацій»; «З історії теорії масової комунікації»; «Ефекти та ефективність масової комунікації»; «Філософські, теоретичні і методологічні основи дослідження масової комунікації»; «Технології масового впливу»; «Бібліографія. Нотатки. Актуальні дослідження». І.М. Забіяка

Засновники:  Інститут журналістики
Рік заснування:  2000

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи