ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Журналістика

На поч. 2012 вийшло 18 вип. Свідоцтво Міністерства інформації України про держ. реєстрацію засобів масової інформації КІ № 251 від 31.10.97. Видання входить до переліку період. наук. фахових видань, затверджених ВАК України з філол. наук та соц. комунікацій. Редколегія: відп. ред. В.В. Різун, д. філол. н., професор.; заст. відп. ред. В.Ф. Іванов, д. філол. н., професор.; член редколегії: О.Я. Гоян, д. філол. н., професор.; Н.П. Шумарова, д. філол. н., професор.; Т.О. Приступенко, к. і. н., професор.; К.С. Серажим, д. філол. н., професор.; Н. М. Сидоренко, д. філол. н., професор.; Н. М. Вернигора, ред. навч.-видав. групи. Тематика: присвячені науковим школам професорів ІЖ, друкуються наук. статті, що базуються на постановці наук. проблем, дослідженні методів, розробці методик та термінології – «Соціологія масової комунікації»; «Комунікатор»; «Зміст комунікації»; «Канал комунікації»; «Дослідження реклами та зв’язків із громадськістю»; автори вид. – професор.-викл. склад, докторанти, аспіранти ІЖ Київ. ун-ту, ін. ВНЗ України. І.М. Забіяка

Засновники:  КНУ імені Тараса Шевченка
Рік заснування:  1994

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи