ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки

Періодичне вид. засновано 1998 Київ. ун-том і МО України. Видається ВПЦ «Київ. ун-т», зареєстровано Мін-вом інформації України. Свідоцтво про держ. реєстрацію КІ № 251 від 31.10.1997. Видання має 80-120 стор., 10-15 др. арк., формат А4, наклад 500. Виходить 2-4 рази на рік, на лютий 2013 р. видано 30 випусків. Включено до переліку наук. фахових вид. України в галузі: «Техн. науки», «Психол. науки» – перелік №10 (Постанова Президії ВАК України № 1-05/6 від 12.05.02). Тематика й рубрики вид.: Техніка; Психологія та інформ. безпека; Економіка і фінанси; Лінгвістичне забезпечення. Гол. редактор канд.філол.н., доц. В.В. Балабін. В.В. Балабін

Засновники:  Військовий інститут
Рік заснування:  1998

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи