ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Періодичне вид. засновано 2006 Київ. ун-том і МО України. Видається Вид-вом Військового інституту Київ. унів-ту. Зареєстровано МЮ України, свідоцтво про держ. реєстрацію друкованого ЗМІ - серія КВ № 11541 – 413Р від 21.07.2006. Має 280-350 стор., 36-46 др. арк., формат А4, наклад 300. Виходить не менше ніж 4 рази на рік, видано 38 вип. Включено до переліку наук. фахових видань України – з техн., геогр. та пед. наук (Постанова президії ВАК України від 16.12.2009 № 7-08/6-з). Тематика й рубрики вид.: Техніка; Військ. аспекти розбудови держави; Інформ. технології; Системний аналіз та воєн. безпека; Педагогіка; Географія. Гол. редактор д-р техн. наук, проф. С.В Лєнков. С.В. Лєнков

Засновники:  Військовий інститут
Рік заснування:  2006

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи