ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Образ

Видається з 2000 укр. мовою 1 раз на рік обсягом 10 умов.-друк. арк. На поч. 2012 вийшло 12 вип. Св-во про держ. реєстрацію видано Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України. Серія КВ № 4297 від 13.06.2000. Видання входить до переліку період. наук. фахових видань, затверджених ВАК України як наукове фахове з філол. наук та наук із соц. комунікацій. Редколегія: голова редколегії В.В. Різун, д. філол. н., професор.; гол. ред. Н.М. Сидоренко, д. філол. н., професор.; заст. гол. ред. Н.Ф. Остапенко, д. філол. н., професор.; заст. гол. ред. О.Д. Пономарів, д. філол. н., професор.; відп. секретар А.М. Волобуєва, к. філол. н., асист.; члени редколегії: А.І. Мамалига, д. філол. н., професор.; Н.П. Шумарова, д. філол. н., професор.; М.С. Тимошик, д. філол. н., професор.; відп. випусковий ред. Н.М. Вернигора, ред. навч.-видав. групи. Матеріали зб. групуються за рубриками: Світло християнина; Образ; Теорія образу; Світ розмаїтий л-ри; Публіцистичні обрії; Історія журналістики; Гоголівські сторінки; рубрики, присвячені ювілеям визначних постатей і дат. У зб. друкуються наук. статті, що стосуються проблем релігійно-дух., образно-поняттєвих, літ.-крити., іст.-журналістських. Автори вид. – професор.-викл. склад, докторанти й асп. ІЖ Київ. ун-ту, ін. ВНЗ України. Електронна версія вид.: Електронна бібліотека Інституту журналістики – http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=rozdily&rozdil=7; Образ: збірник наукових праць. – http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/obraz/index.html. І.М. Забіяка

Засновники:  Інститут журналістики КНУ
Рік заснування:  2000

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи