ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стиль і текст

Бюлетень ІЖ. Видається укр. мовою з 2000 – 1 раз на рік обсягом 10 умов.-друк. арк. На поч. 2012 р. вийшло 12 вип. Свідоцтво про державну реєстрацію видане Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України. Серія КВ № 4299 від 2000 р. Вид. входить до переліку період. наук. фахових видань, затверджених ВАК України з філол. наук та із соц. комунікацій. Редколегія: голова редколегії В.В. Різун, д. філол. н., професор.; гол. ред. Н.П. Шумарова, д. філол. н., професор.; Мамалига А. І., доктор філологічних наук (заст. голов. ред.); Пономарів О. Д., доктор філологічних наук (заст. голов. ред.); Гоян О. Я., доктор філологічних наук; Сидоренко Н. М., доктор філологічних наук; Тимошик М. С., доктор філологічних наук; Шевченко В. Е., кандидат філол. наук; Відповідальний секретар Н.М. Вернигора. Матеріали зб. групуються за рубриками: Теорет. питання; Стиліст. категорії; Питання термінології; Жанрова специфіка; Портрет науковця; Рецензії; Конференції, наради, семінари. У зб. вміщуються матеріали, присвячені проблемам функціонування укр. мови в медійних текстах. Автори вид. – професор.-викл. склад, докторанти й асп. ІЖ, ін. ВНЗ України. Електронна версія вид. розміщується на інтернет-сторінці ІЖ: www.journ.univ.kiev.ua та НБУВ: www.nbuv.gov.ua (рубрика: наук. періодика). І.М. Забіяка

Засновники:  Інститут журналістики КНУ
Рік заснування:  2000

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи