ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Українське журналістикознавство

Наук. період. видання ІЖ Київ. ун-ту. Видається укр. мовою з 2000 – 1 раз на рік обсягом 10 умов.-друк. арк. Свідоцтво про держ. реєстрацію видано Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України. Серія КВ № 4295 від 13.06.2000. Постановою ВАК України № 3–05/3 від 12.03.2008 р. наукове видання затверджено як фахове із соціальних комунікацій. На поч. 2012 вийшло 12 вип. Редколегія: голова редколегії, гол. ред. В.В. Різун, д. філол. н., професор.; А. І. Мамалига, доктор філологічних наук (заст. голов. ред.); А. А. Бойко, доктор філологічних наук; О. Я. Гоян, доктор філологічних наук; В. Ф. Іванов, доктор філологічних наук; О. Д. Пономарів, доктор філологічних наук; Т. О. Приступенко, кандидат історичних наук; Н. М. Сидоренко, доктор філологічних наук; А. А. Чічановський, доктор політ. наук. Відповідальний випусковий редактор Т.В Скотникова, кандидат тех. наук. Відповідальний секретар Н.М. Вернигора. Вид. присвячено наук. теоретико-методол., дослідженням, розробці методик та термінології укр журналістикознавства. Матеріали зб. групуються за рубриками: Методологія і методика досліджень; Історія журналістикознавства; Наук. проблеми і завдання; Термінологія; Наук. повідомлення; Історія; Освіта; Наука; Наук. критика; Постаті; Конференції, семінари, наради; Бібліографія Ін-ту журналістики. Вид. входить до переліку період. наук. фахових видань, затверджених ВАК України з філол. наук та із соц. комунікацій. Автори вид. – професор.-викл. склад, докторанти й асп. ІЖ, ін. ВНЗ України. Електронна версія вид. розміщується на інтернет-сторінках: ІЖ http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1222, наук. бібліотеки ім. М. Максимовича: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=rozdily&rozdil=19 та НБУВ: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/SOC_Gum/uzhz/index.html. І.М. Забіяка

Засновники:  Інститут журналістики КНУ
Рік заснування:  2000

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи