ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика

Наук. вид. ІФ. Засноване філологічним  ф-том і ф-том журналістики Київ. ун-ту 1958, з 1967 – вид. філологічних  ф-ту, з 1991 – іст. та філологічних  ф-тів, з 1993 – філологічних  ф-ту, з 2003 – ІФ. 1958–66 мало назву «Вісник Київського університету. Серія філології та журналістики», 1967–77 – «Вісник Київського університету. Серія філології», 1978–81 – «Вісник Київського університету. Українська філологія», 1982–90 – «Вісник Київського університету. Літературознавство. Мовознавство», 1991–92 – «Вісник Київського університету. Історико-філологічні науки», теперішня назва – з 1993. Видавець – видав.-полігр. центр «Київський університет». Обсяг – 10 обл.-вид. арк. 1958–62 вид. мало серійну та заг. нумерацію, у наступні рр. виходив переважно 1 вип. (№) на рік. Заг. кількість вип. – 59. Видання атестовано ВАК України (постанова Президії ВАК України № 1–05/6 від 12.06.02). У різні рр. відп. ред. (головами редколегії) були професор. А. О. Білецький, доцент. М. П. Комишанченко, професор. Я. П. Білоштан, професор. М. С. Грицай, професор. П. П. Кононенко, професор. М. К. Наєнко.  З 2003 – професор. Г. Ф. Семенюк.  На 2009 до складу редколегії входять професор. О. Г. Астаф’єв, доцент. Г. О. Бандура (відп. секр.), професор. А. Д. Бєлова, доцент. Л. П. Гнатюк, професор. І. О. Голубовська, професор. Л. В. Грицик, професор. Л. М. Задорожна, доцент. О. П. Івановська, професор. Н. А. Малинська, професор. Г. Ю. Мережинська, професор. А. К. Мойсієнко, доцент. О. Л. Паламарчук, доцент. Н. П. Плющ, професор. Р. П. Радишевський, професор. О. С. Снитко (заст. відп. ред.), доцент. Л. О. Ткаченко, професор. Л. І. Шевченко.  У першому вип. «Вісника» редколегія визначила «основну мету видання» – публікувати наслідки наук. досліджень викл. у галузях «історії та теорії літератури, загального мовознавства, порівняльно-історичного мовознавства, вивчення окремих мов і методики викладання літературознавства та мовознавства». Відповідно до цього «Вісник» має осн. рубрики «Літературознавство», «Мовознавство», «Фольклористика» (з 1993), періодично доповнювані рубриками «Журналістика», «Історія», «Наук. повідомлення, рецензії та інформації», «Рецензії, відгуки», «Повідомлення», «Наші ювіляри», «Хроніка», «Трибуна молодого дослідника», а також тематичними рубриками, пов’язаними з відзначенням ювілеїв, пам’ятних дат Т.Шевченка, Лесі Українки, А.Кримського, М.Ломоносова, І.Тургенєва. За тематичним принципом укладались також окремі вип. «Вісника», присвячені «50-річчю Великої Жовтневої соціалістичної революції» (1967. – № 9) і «150-річчю Київського державного університету» (1983. – Вип. 25), у більшості матеріалів яких висвітлювались проблеми розвитку філологічних  науки в Київ. ун-ті за відповідні періоди. У «Віснику» видрукувані праці викл. ун-ту, відомих учених-філологів професор. О. Г. Астаф’єва, професор. Н. І. Бернадської, професор. А. О. Білецького, професор. Я. П. Білоштана, професор. І. О. Голубовської, професор. М. С. Грицая, професор. А. Б. Гуляка, професор. Л. С. Дем’янівської, професор. Л. Ф. Дунаєвської, професор. Н. Й. Жук, професор. І. Я. Заславського, професор. Ю. І. Коваліва, професор. П. П. Кононенка, професор. А. В. Кулінича, професор. В. І. Масальського, професор. Ю. Л. Мосенкіса, професор. М. К. Наєнка, професор. П. П. Плюща, професор. І. Р. Семенчука, професор. С. В. Семчинського, професор. Г. К. Сидоренко, професор. Л. Г. Скалозуб, професор. О. М. Таланчук, професор. Н. І. Тоцької, професор. П. М. Федченка, професор. Т. О. Черниш, професор. Л. І. Шевченко та багатьох ін. Г.Бандура

Засновники:  Філологічний ф-т і ф-т журналістики Київ. ун-ту
Рік заснування:  1958

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи