ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія

Наук. вид. Інституту філології. Засновано 1958 р. Київ. ун-том. Обсяг: 10 друк. арк. Періодичність вид. – 1–2 рази на р. 41 вип. Постанова Президії ВАК України № 1 – 05/6 від 12.06.02. Склад редколегії: А.Д. Бєлова, доктор.філологічних  наук, професор. В.Б. Бурбело, доктор філологічних  наук, професор.; Н.Ю. Жлуктенко, кандидат філологічних  наук, професор. В.І. Карабан, доктор філологічних  наук, професор. Н.М. Корбозерова, доктор філологічних  наук, професор. Л.І.Сахарчук, доктор філологічних  наук, професор. О.М. Старикова, доктор філологічних  наук, професор. Л.В. Клименко, кандидат філологічних  наук (відп. секретар); гол. ред.: О.І. Чередниченко, доктор філологічних  наук професор. Тематика: актуальні питання функціонування і розвитку мови в сучас. сусп-ві, комунікативно-прагматичні особливості лексики і граматики, мовні засоби реалізації осн. принципів мовленнєвого спілкування, проблемні питання перекладознавства, рубрики: ром. і герм. мовознавство, перекладознавство, літературознавство. О.Чередниченко

Засновники:  Київ. ун-т
Рік заснування:  1958

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи