ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Київські полоністичні студії

Зб. наук. праць. Заснований у 1998 р. каф. полоністики. Видає: Київ. ун-т, ІФ НАН України, Міжн. школа україністики, каф. полоністики. Обсяг: 30 друк. арк. Періодичність вид. – Щорічник (Вийшло 12 т.). Склад редколегії: професор., доктор. філологічних  наук О.Г.Астаф’єв; професор., доктор. філологічних  наук Ю.Л.Булаховська; акад. НАН України М.Г.Жулинський; професор., доктор. філологічних  наук Ю.І.Ковалів; професор., доктор. філологічних  наук Р.П.Радишевський; закорд. акад. НАН Стефан Козак; професор., доктор. філологічних  наук Г.Ф.Семенюк. Гол. ред.: професор., доктор. філологічних  наук Р.П.Радишевський. Тематика, рубрики: Укр.-польс. літ. й культ. контакти, польс. л-ра від давнини до сучас. Р.П.Радишевський

Засновники:  Каф. полоністики ІФ КНУ
Рік заснування:  1998

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи