ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті Леоніда Булаховського

Зб. наук. праць. Заснований каф. слов’янської філології ІФ Київ. ун-ту 1999 р. Видається ІФ коштом авторів. Затверджується Протоколом Вч. ради ІФ Київ. ун-ту. Обсяг вид. – 500 сторінок. Періодичність вид. – 2 вип. на р. Свідоцтво про реєстрацію друк. засобу інформації видано МЮ України серія КВ № 1190077ІР від 30.10.2006 р. Вид. затверджено ВАК України. Постанова Президії ВАК України від 14.04.2010 р. № 1–05/3 (філологічних науки). У зб. в рубриках «Слов’янське мовознавство» й «Слов’янське літературознавство» висвітлюються актуальні проблеми динаміки розвитку та функціонування слов’янських мов, а також різні аспекти слов’янського літературознавства. Залучаються матеріали з укр., рос., чес., польс., болг., сербської, хорватської та ін. мов і л-р. Рецензенти: Ткаченко А.О., д.філологічних н., професор.; Кудрявцева Л.О., д.філологічних н., професор. Редколегія: Астаф’єв О.Г., д.філологічних н., професор.; Баландіна Н.Ф., д.філологічних н., професор.; Грицик Л.В., д.філологічних н., професор.; Костенко Н.В., д.філологічних н., професор.; Мережинська А.Ю., д.філологічних н., професор., Моторний В.А., кандидат філологічних н., професор.; Наєнко М.К., д.філологічних н., професор.; Нарівська В.Д., д.філологічних н., професор.; Паламарчук О.Л., кандидат філологічних н., доцент.; Пахомова С.М., д.філологічних н., професор.; Пащенко Є.М., д.філологічних н., професор.; Пригодій С.М., д.філологічних н., професор.; Радишевський Р.П., д.філологічних н., професор.; Рудяков П.М., д.філологічних н., професор.; Скрипник Г.А., акад. НАНУ; Слухай Н.В., д.філологічних н., професор.; Снітко О.С., д.філологічних н., професор.; Черниш Т.О., д.філологічних н., професор.; Сиваченко Г.М., д.філологічних н., професор.; Шевченко Л.І., д.філологічних н., професор. Наук. ред.: д.філологічних н., професор.Булаховська Ю.Л. Відп. секретарі: Пацеєвська О.С., Білик Н.Л. Адреса редколегії: 01030, м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 14, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ІФ, тел.: 239–33–73.

Засновники:  Каф. слов’янської філології ІФ Київ. ун-ту
Рік заснування:  1999

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи