ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Українське мовознавство

Міжвідомчий наук. зб., щорічне вид. каф. сучасної української мови ІФ Київ. ун-ту. Виходить з 1973 р. (з перервами 1994–96, 1998–99), обсягом 7 друк. арк. Затверджений ВАК України як фахове вид. з мовознавчих спец. Друкуються праці лінгвістів України з проблем сучас. літ. мови і її діалектів, історії мови, стилістики, заг. мовознавства. У різний час ред. очолювали професор. Кучеренко І.К., професор. Білодід О.І., доцент. Плющ Н.П., професор. Мойсеєнко А.К.

Засновники:  Каф. сучасної української мови ІФ Київ. ун-ту
Рік заснування:  1973

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи