ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Studia Linguistica

Зб. наук. праць. Засн. каф. загального мовознавства та класичної філології ІФ Київ. ун-ту в 2007 р. (cвідоцтво про держ. реєстрацію КВ № 13518–2402Р від 09.11.2007). Зб. є наук. фаховим вид. (філологічних  науки), затвердженим ВАК України (Постанова Президії ВАК України від 08.07.2009 р. № 1–05/3. Бюлетень ВАК України, №8, 2009 р.). Мова видання: укр., рос., англ., чес., франц., румун. Періодичність: двічі на рік. Відп. ред.: доктор філологічних  наук, професор. Голубовська Ірина Олександрівна. Заст. відп. ред.: кандидат філологічних  наук Корольов Ігор Русланович. Чл. редколегії: доктор філологічних  наук, професор. Ф.С. Бацевич; доктор філологічних  наук, професор. В.В. Жайворонок; доктор філологічних  наук, доцент. Л.Л. Звонська; доктор філологічних  наук, професор. А.Е. Левицький; доктор філологічних  наук, доцент. Ю.Л. Мосенкіс; доктор філологічних  наук, професор. Ф.О. Нікітіна; доктор філологічних  наук, професор. М.Г. Сенів; доктор філологічних  наук, професор. О.С. Снитко; доктор філологічних  наук, професор. М.А. Собуцький; доктор філологічних  наук, професор. О.В. Тищенко, доктор філологічних  наук, професор. О.І. Чередниченко; доктор філологічних  наук, професор. Т.О. Черниш. Зб. наук. праць «Studia Linguistica» є насамперед даниною пам’яті двом визначним Вченим та Вчителям – професор. А.О. Білецькому (1911–95) та професор. С.В. Семчинському (1931–99), кожен з яких тривалий час опікувався каф. загального мовознавства та класичної філології. Їхня наук. спадщина нерозривно пов’язана як із заг. мовознавством, так і з класич. філологією. Саме тому в зб. представлені наук. статті, що мають стосунок до цих галузей філологічних  знання. У зб. «Studia Linguistica» (Вип. 1 – 2008 (відп. за випуск – І.Р. Корольов, Ю.О. Письменна, Вип. 2, 3 – 2009 (відп. за випуски – І.Р. Корольов, Н.В. Бойко), Вип. 4 – 2010 (відп. за вип. – Н.В. Руда)) представлені наук. розвідки професор., доцент., викл., асп. і докторантів, присвячені проблемам заг. мовознавства, класич. філології та перекладу.

Засновники:  Каф. загального мовознавства та класичної філології ІФ Київ. ун-ту
Рік заснування:  2007

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи