ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Актуальні проблеми міжнародних відносин. Наукове періодичне видання ІМВ

Засноване 1996. (Свідоцтво про держ. реєстрацію КІ 292 від 05.11.1998). Періодичність видання – 10 номерів, 20 вип. на рік (у кожному номері – 2 вип.: 1-й вип. складається з наук. статей, 2-й – з матеріалів наук. конференцій ІМВ). Гол. ред. В.В.Копійка, д-р політ. наук, проф. Члени редколегії станом на 2013: О.М.Бірюков, д-р юрид. наук, проф. (заст. відп. ред.), В.А. Вергун, д-р екон. наук, проф.; В.В. Дайнеко, канд. філол. наук, проф., В.Н. Денисов, д-р юрид. наук, проф., A.C. Довгерт, д-р юрид. наук, проф., чл.-кор. АПрН України; В.І. Кисіль, д-р юрид. наук, проф.; O.A. Коппель, д-р іст. наук, проф., В.П. Крижанівський, д-р іст. наук, проф., В.Ю. Крушинський, д-р політ, наук, проф.; Є.А. Макаренко, д-р політ. наук, проф., В.А. Манжола, д-р іст. наук, проф.; В.М. Матвієнко, д-р іст. наук, проф., В.І. Муравйов, д. юрид. наук, проф., Ю.М. Пахомов, д-р екон. наук, проф., акад. HAH України, Г.М. Перепелиця, д. політ, наук, проф., С.І. Пирожков, д-р екон. наук, проф., акад. HAH України, І.І. Пузанов, д-р екон. наук, проф., М.М. Рижков, д-р політ, наук, проф., О.І. Рогач, д-р екон. наук, проф., Ю.С. Скороход, д-р політ, наук, проф., A.C. Філіпенко, д-р екон. наук, проф., С.Я. Фурса, д-р юрид. наук, проф., С.А. Циганов, д-р екон. наук, проф., Ю.С. Шемшученко, д-р юрид. наук, проф., акад. HAH України, О.І. Шнирков д-р екон. наук, проф. Матеріали збірників групуються за наступними рубриками: Міжн. відносини та зовн. політика, Світ. госп-во і міжн. екон. відносини, Міжн. бізнес, Міжн. право, Міжн. інформація. Видання входить до переліку період. наук. фахових видань, затверджених ВАК України в галузі іст., політ., екон. та юрид. наук. Авторами публікацій є відомі укр. та заруб. науковці, представники дипломат. корпусу, викладачі ІМВ, молоді науковці. О.І. Шнирков

Засновники:  Інститут міжнародних відносин
Рік заснування:  1996

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи