ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Український часопис міжнародного права

Друк. орган Укр. асоціації міжн. права (УАМП), загальнонац. наук.-теорет. та інформ.-практ. видання з міжн. права та порівн. правознавства. УЧМП друкувався 1992-95 зусиллями юрид. фірми «Проксен». Після перерви публікацію часопису було відновлення в 2001. Засновниками поновленого журналу стали ІМВ Київ. ун-ту та юрид. фірма «Проксен». Свідоцтво про Держ. реєстрацію № 5515 КB від 27.09.2001.З 2002. Входить до переліку фахових період. видань для публікації результатів дисертаційних досліджень з юридичних наук. Видання виходить щоквартально. У центрі уваги журналу – питання історії та теорії міжн. права, визначення місця України у сучас. системі міжн.-правових відносин, актуальні і галузеві проблеми сучас. міжн. права, міжн.-правові основи формування та здійснення зовн. політики України, а також прогрес. розвиток нац. правої системи України на основі досягнень науки порівн. правознавства. Рубрики видання: «Європ. право», «Міжн. публ. право», «Міжн. приват. право», «Порівн. правознавство», «Хроніка», «Документи і коментарі». До складу ред. колегії входять пров. вітчиз. науковці у сфері міжн. права. Головні ред. видання: В.Г. Буткевич (1992-95), О.В. Задорожній (3 2001). Склад редколегій станом на поч. 2013: О.В. Задорожній (голов. ред), О.О. Гріненко (заст. голов. ред.), М.О. Баймуратов, У.Е. Батдер, І.Г. Білас, О.М. Бірюков, М.В. Буроменський, В.Г. Буткевич, В.А. Василенко, М.М. Гнатовський, А.І. Дмитрієв, А.С. Довгерт, А.Я. Капустін, Т.С. Ківалова, О.В. Київець, В.І. Кисіль, Г.І. Курдюков, М.О. Медведєва, В.В. Мицик, В.І. Муравйов, Л.Д. Тимченко, В.Л. Толстих, В.В. Гамурарі. Свій наук. доробок видання публікують співробітники каф. ІМВ: міжн. права; міжн. приват. та митн. права; порівн. і європ. права. Розраховано на фахівців міжн. права, студентів міжн.-прав. спец., всіх хто цікавиться наукою та практикою міжн. права та порівн. правознавства. Л-ра: Українська дипломатична енциклопедія. К., 2005. Т. 2. С.Д. Білоцький

Засновники:  Інститут міжнародних відносин
Рік заснування:  2001

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи