ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Міжнародні відносини.

Наук. період. видання ІМВ Київ. ун-ту. Засноване 1993. (Свідоцтво про держ. реєстрацію КІ № 251 від 31.10.1997.) Періодичність видання – 2 вип. на рік. Відп. ред. Копійка В.В., д-р політ., наук, проф. Члени редколегії станом на 2013: О.М.Бірюков, д-р юрид. наук, проф. (заст. відп. ред.), В.А. Вергун, д-р екон. наук, проф., В.В. Дайнеко, канд. філол. наук, проф., В.Н. Денисов, д-р юрид. наук, проф., A.C. Довгерт, д-р юрид. наук, проф., чл.-кор. АПрН України, В.І. Кисіль, д-р юрид. наук, проф., O.A. Коппель, д-р іст. наук, проф., В.П. Крижанівський, д-р іст. наук, проф., В.Ю. Крушинський, д-р політ, наук, проф., Є.А. Макаренко, д-р політ. наук, проф., В.А. Манжола, д-р іст. наук, проф., В.М. Матвієнко, д-р іст. наук, проф., В.І. Муравйов, д-р юрид. наук, проф., Ю.М. Пахомов, д-р екон. наук, проф., акад. HAH України, Г.М. Перепелиця, д-р політ, наук, проф., С.І. Пирожков, д-р екон. наук, проф., акад. HAH України, І.І. Пузанов, д-р екон. наук, проф., М.М. Рижков, д-р політ, наук, проф., О.І. Рогач, д-р екон. наук, проф., Ю.С. Скороход, д-р політ, наук, проф., A.C. Філіпенко, д-р екон. наук, проф., С.Я. Фурса, д-р юрид. наук, проф., С.А. Циганов, д-р екон. наук, проф., Ю.С. Шемшученко, д-р юрид. наук, проф., акад. HAH України, проф., О.І. Шнирков, д-р екон. наук, проф. Матеріал збірника групується за наступними рубриками: Міжн. відносини та зовн. політика, Світ. госп-во і міжн. екон. відносини, Міжн. бізнес, Міжн. право, Міжн. інформація. Вісник входить до переліку період. наук. фахових видань, затверджених ВАК України в галузі іст., політ., екон. та юрид. наук. Авторами публікацій є відомі укр. та заруб. науковці, представники дипломат. корпусу, викладачі ІМВ, молоді науковці. О.І. Шнирков

Засновники:  Інститут міжнародних відносин
Рік заснування:  1993

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи