ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики

Зб. наук. праць, засн. ІФ Київ. ун-ту у 2002 р., обсягом 25 друк. арк., період. видання – 2 рази на р., видано 16 випусків. У 2003 р. отримано свідоцтво про держ. реєстрацію друк. засобу мовної інформації – серія КВ №7411 від 09.06.2003 р. У 2004 р. зареєстрований в ВАК України як фахове вид. з філологічних наук (бюлетень ВАК України №8 від 2004 р., перелік №14), перереєстрований (Бюлетень ВАК України №3 від 2010 р., р/№ 174). Відповідальний ред. – доктор філологічних наук, професор. Корбозерова Н.М. Відповідальний секретар – кандидат філологічних наук, доцент. Орличенко О.В. Редколегія: доктор філологічних наук, професор. Гетьман З.О.; доктор філологічних наук, професор. Гуйванюк Н.В.; доктор філологічних наук, професор. Жайворонок А.О.; доктор філологічних наук, професор. Карабан В.І.; доктор філологічних наук, професор. Кочерган М.П.; доктор філологічних наук, професор. Крючков Г.Г.; доктор філологічних наук, професор. Ставицька Л.О.; доктор філологічних наук, професор. Старикова О.М.; доктор філологічних наук, професор. Стеріополо О.І.; доктор філологічних наук, професор. Чередниченко О.І.; доктор філологічних наук, професор. Швачко С.О.; доктор філологічних наук, професор. Шумарова Н.П. Зб. вміщує статті, в яких досліджуються актуальні проблеми лексичної, реченнєвої, та текстової семантики, пов’язані з мовними та стиліст. особливостями функціонування слова, словосполучення, речення та тексту. Розраховано на широке коло філологів, викл. вузів, докторантів, асп. та пошукувачів. Статті надруковані в алфавітному порядку. <i>Н.М. Корбозерова</i>

Засновники:  Інститут філології Київ. ун-ту
Рік заснування:  2002

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи