ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шевченкознавчі студії

Шевченкознавчі збірники наукових праць в ун-ті виходили ювілейними виданнями. Перший шевченківський зб. вийшов у 1939 р. до 125-річчя від дня народження Т.Шевченка під назвою «Наукові записки. Збірник філологічного факультету. №1. Пам’яті Т.Г. Шевченка». У 1994 р. каф. історії укр. л-ри і шевченкознавства започаткувала вип. наук. праць під назвою «Шевченкознавчі студії». Зб. накладом 100 примірників поч. виходити у ВПЦ «Київ. ун-т». 1999 р. вийшов другий вип. «Шевченкознавчих студій». І з 2001 р. ВАКівські зб. почали виходити період. на матеріалах щорічних шевченківських конф. Усього вийшло 10 вип. «Шевченкознавчих студій» (1994–2008). Наук. ред. в різний час – професор. Л.М.Задорожна, доцент. С.В.Задорожна, доцент. Я.В.Вільна, голова ред. колегії – професор. М.К.Наєнко, професор. Г.Ф.Семенюк. «Шевченкознавчі студії» складають праці викл., студентів і асп. ІФ та ін. інституцій і навч. закладів України, виголошені на Всеукр. наук. шевченківських конф. «Шевченкознавчі студії» присвячено актуальним проблемам шевченкознавства, зокрема, дослідженню стилю, поетики, жанрової системи, рецепції та філософії творчості Шевченка. Осн. рубриками «Шевченкознавчих студій» є літературознавчий, фольклористичний та мовознавчий аспекти творчості Т.Г.Шевченка.

Засновники:  Каф. історії укр. л-ри і шевченкознавства
Рік заснування:  1994

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи