ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Київський університет

25.10.1929 було засновано газ. Київ. ІНО під назвою «Кузня освіти». Під заголовком було зазначено: «Газета пролетарського студентства, професури та службовців Київського Інституту народної освіти». У 1932 р. газета змінює назву «За комуністичні кадри». У вересні 1933 р. газета вийшла під лозунгом «Хай живе Київський університет!» Публікації того часу характерні для тоталітарної доби, але чимало з них присвячені навч. та наук. процесам в ун-ті. Ун-тська багатотиражна газета, яка після назви «За комуністичні кадри» мала назву «За радянські кадри», а згодом набула теперішньої – «Київський університет» – завжди була справжнім літописом життя ун-ту. Незважаючи на короткість відлиг і тривалість передзастійних і застійних періодів, колектив редакції намагався робити її цікавою і корисною для викладачів і студентів. З проголошенням Україною незалежності газета взяла активну участь у пропаганді й утвердженні укр. національної символіки. З газети було знято гасло «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!», коли вона стала друкованим органом оновленого Київ. ун-ту, колектив працює орієнтуючись на заклик Великого Кобзаря «Учітеся, брати мої…». На сторінках «Київського університету» друкували свої твори І.Драч, Б.Олійник, Т.Коломієць, В.Симоненко, С.Тельнюк, Р.Третьяков, М.Сом, М.Слабошпицький, Ю.Мушкетик та багато інших відомих письменників і журналістів. Редакторами газети свого часу були доц.І.Прокопенко, доц.М.Канюка, доц.Є.Бондар, доц. В.Полковенко, доц.Л.Андрієнко, проф.П.Кононенко. Нинішній шеф-ред. – відомий вчений, проф. О.Пономарів, ред. – засл. журналіст України Л.Іванова. Сьогодні осн. темами газети є орг. навч. процесу, наук. досл., формування світогляду студентства, його виховання. На шпальтах «Київського університету» друкуються провідні вчені ун-ту й України, студенти. <i>Л.С. Іванова</i>

Засновники:  Київський Інститут народної овіти
Рік заснування:  25.1

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи