ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Філософські проблеми гуманітарних наук

Видається за сприяння Міжн. освіт. фонду ім. Ярослава Мудрого. Публікуються результати досліджень в галузі філософії гуманіт. наук. Атестований ВАК України (2004). Обсяг – 23 обл.-вид. арк. Наклад – 300 примірників. Склад ред. колегії: професор. Л.В. Губерський (відп. ред.), професор. В.П. Андрущенко, професор. А.М. Єромоленко, професор. Ф.М. Кирилюк, професор. А.Є. Конверський, професор. В.Г. Кремень, професор. В.І. Лубський, професор. М.І. Михальченко, професор. О.С. Онищенко, професор. В.І. Панченко, професор. В.С. Пазенок, професор. В.А. Рижко, професор. М.Ю. Русин, професор. Л.О. Шашкова (ред.-організатор). С.В. Руденко

Засновники:  КНУ ім. Тараса Шевченка
Рік заснування:  2004

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи