ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство

Видання входить до переліку період. наук. фахових видань, затверджених ВАК України в галузі філос. та іст. наук. Обсяг видання біля 10 авт. арк. (80 с.). У віснику публікуються українознавчі статті співробітників та аспірантів Ін-ту/Центру українознавства, науковців, викладачів та аспірантів ін. ВНЗ. Видається НВЦ «Київський університет». За період 1994–2012 вийшло 16 номерів видання. Також у 1996 видано ювілейний збірник Вісника «Українознавство», що був присвячений 5-річчю діяльності Ін-ту українознавства і не був пронумерований. Вісник готується до друку ред. колегією Ін-ту/Центру українознавства, тепер Центру українознавства філос. ф-ту. У 1994–97 відп. ред. видання був П.П.Кононенко, д.філол. н., проф.; заст. відп. ред. М.М.Конончук, к.філол. н. Протягом 1998–2000 відп. ред. П.П.Кононенко, д.філол. н., проф.; заст. відп. ред. В.М. Піскун, к. іст.н. У 2001–06 відп. ред. В.І.Сергійчук, д.іст. н., проф.; заст. відп. ред. В.М. Піскун, к. іст. н.; відп. секр. А.В.Ціпко, к. філол. н. З 2007 відп. ред. є М.І.Обушний, д. політ. н., проф.; заст. відп. ред. С.Р. Кагамлик.

Засновники:  Інститут українознавства
Рік заснування:  1994

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи