ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Українознавчий альманах

Головна концепція альманаху – публікація новітніх українознавчих досліджень співробітників та аспірантів Центру українознавства та досліджень, оприлюднених на конференціях, що проводяться під егідою Центру українознавства разом з провідними українознавчими установами України. Тому кожен випуск має тематичне спрямування, котре відповідає наук.-досл. темам, що виконуються Центром українознавства (вип. 1–3 та 5 – дослідженням соціокультурних перетворень в історичному досвіді та сьогоденні української спільноти; вип. 8 та 11 – місцю та ролі українства в світовому цивілізаційному процесі). Майже кожен вип. містить статті з ґендерних проблем, у вип. 2, 5, 8, 11 їм присвячено окремі розділи, а вип. 4 та 6 – повністю. Вип. 7 присвячено міграційним процесам в історії та сучасності України, вип. 10 – суспільно-релігійній діяльності та науковій спадщині І. Огієнка, вип. 13 – суспільній та науковій діяльності Д. Донцова, а також дотичним українознавчим проблемам. Відп. ред. д. політ. н., проф. М.І. Обушний; заст. відп. ред. к. іст. н., старш. наук. співроб. С.Р. Кагамлик. Станом на 1 вересня 2013 р. вийшли вип. 1–11 та 13. Альманах є фаховим виданням у галузі політичних, філософських, історичних та філологічних наук (пост. ВАК України № 1-05/2 від 23 лютого 2011 р.). О. І. Мостяєв

Засновники:  Центр українознавства філософського факультету
Рік заснування:  2009

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи