ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Календар-щорічник «Українознавство»

Започаткований 1996 згідно рішення Вчен. Ради Ін-ту українознавства Київ. ун-ту як наук.-популярне видання. У 1996 упоряд. видання були: І.Я. Заславський, д. філол. н., В.М.Піскун, к. іст. н. Перший номер видано за фінансової допомоги Ярослави Стецько та Фонду «Третій сектор». Обсяг видання – 5 умов.-друк. арк., наклад 100 прим. Рубрики видання: Календар, Україна-історія, Україна-держава, Україна-культура, Україна-природа, Нашого цвіту по всьому світу, У 1996 році виповнюється (ювілейні дати 1996). У 1997 упорядник видання – В.М. Піскун, к. іст. н., укладачі – співроб. Ін-ту українознавства С. Губський, О. Коваль, Л. Мазука. Видання вийшло в рамках програми «Українознавство в системі освіти, науки, культури» обсягом 5 умов.-друк. арк. накладом 100 прим.

У 2000 видання модернізовано, змінено рубрики та збільшено наклад. Обсяг біля 30 авт. арк. Протягом 2000–10 вийшло 10 номерів, упоряд. та авторами концепції яких були: В.М. Піскун, к.і.н.; А.В. Ціпко, к. філол. н.; О.В. Щербатюк, к. філос. н. (крім вип. 2010). Виходив за заг. ред. В.І. Сергійчука, д. і. н., проф. (2001–2008); відп. ред. М.І. Обушного, д. політ. н., проф. (2009–10). Рубрики: Вступне слово, Часозапис-датівник, Концепти, Діялося, було…, Галерея портретів, Український погляд за край-обрій тисячоліття. Кожен рік відзначався конкретним тематичним спрямуванням рубрики «Концепти»: походження укр. народу (2001), Україна і світ у різновиявних та різночасових взаєминах (2002), проблеми нац. ідентичності (2003), укр. соборність як зароджене у давнину ідейно-культурне та спільнотно-державне явище (2004), сутність українськості у розмаїтті утрадиційованих форм, особові та гуртові поведінкові типи у громад.-сусп. взаєминах в укр. історії (2005), укр. людина, особистісний вимір українства з усіма виявами його свідомісної, культуротворчої, спільното-державної діяльності (2006), бачення українців у їхньому розлогому часовому досвіді творення спільноти як культурно-історичного явища (2007), бачення українців з особливостями їхніх вчинків та дій, що складають особові та гуртові поведнікові типи у громадсько-суспільних взаєминах в українській історії (2008), 175-ліття КНУ імені Тараса Шевченка (2009), розмаїття культурно-спільнотних взаємин між Україною та світом, а також 10-річчю заснування Центру українознавства КНУ (2010). Укладачами рубрики «Часозапис-датівник» були А.В. Ціпко, Л.В Божук, Л.М. Кирик. Авторами видання є співроб. Центру українознавства філос. ф-ту та широке коло фахівців з українознавчої проблематики Київ. ун-ту та ін. наук. установ та ВНЗ. В.М. Піскун


Засновники:  Інститут українознавства, Центр українознавства
Рік заснування:  1996

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи