ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гуманітарні студії

Входить до переліку наук. фахових видань України. Тематика: результати наук. досліджень молодих учених, асп. та студентів різних гуманіт. ф-тів ВНЗ України та країн СНД. Станом на 2012 р. вийшли 13 вип.

Засновники:  КНУ ім. Тараса Шевченка
Рік заснування:  2006

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи