ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Інформаційне суспільство
Наук. період. видання ІЖ Київ. ун-ту. Вид. входить до переліку період. наук. фахових видань, затверджених ВАК України в галузі соц. комунікацій. Серед авторів видання – проф.-викл. склад, докторанти, асп. ІЖ та ін. ВНЗ України. Засновники:  Інститут журналістики КНУ
Рік заснування:  2004

Філософські проблеми гуманітарних наук
Науковий альманах, присвячений дослідженням в галузі філософії гуманіт. наук. Засновники:  КНУ ім. Тараса Шевченка
Рік заснування:  2004

Часопис української історії
Фахове наук. видання зі спеціальностей «Історичні науки», зареєстроване ВАК України. Засновники:  Каф. української історії та етнополітики
Рік заснування:  2005

Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Періодичне вид. засновано 2006 Київ. ун-том і МО України. Видається Вид-вом Військового інституту Київ. унів-ту. Зареєстровано МЮ України, свідоцтво про держ. реєстрацію друкованого ЗМІ - серія КВ № 11541 – 413Р від 21.07.2006. Має 280-350 стор., 36-46 др. арк., формат А4, наклад 300. Засновники:  Військовий інститут
Рік заснування:  2006

Гуманітарні студії
Збірка наукових праць університету. Засновники:  КНУ ім. Тараса Шевченка
Рік заснування:  2006

Studia Linguistica
Зб. наук. праць. Представлені наук. розвідки професор., доцент., викл., асп. і докторантів, присвячені проблемам заг. мовознавства, класич. філології та перекладу. Засновники:  Каф. загального мовознавства та класичної філології ІФ Київ. ун-ту
Рік заснування:  2007

Соціальна історія
Науковий збірник, в якому розглядаються актуал. питання вітчизняної історії, історіографії, соц. історії. Засновники:  Кафедра історії для гуманітарних факультетів історичного ф-ту Київ. ун-ту
Рік заснування:  2007

Українознавчий альманах
Наукове періодичне видання з українознавчої проблематики. Засновники:  Центр українознавства філософського факультету
Рік заснування:  2009


Наукові видання 41 — 48 з 48
Початок | Поперед. | 1 2 3 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи